İADE POLİTİKASI

Alanadisec.com'dan satın alınmış olan ürünlerin iade ve değişim koşulları, kullanıcı ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.

İade Şartları

 • Hizmet vermeye başlanmamış olması
 • İadesi talep edilen ürünün bir başka kullanıcıya aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılabilir olması
 • İade talebinin satın almayı takip eden 5 (beş) iş günü içersinde kullanıcı tarafından [email protected] adresine elektronik posta yoluyla bildirilmiş olması
 • Son 1 (bir) yıl içersinde aynı ürün ve/veya ürünün ait olduğu grupta mensup diğer ürünler için kullanıcının daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

İadesi Talep Edilemeyecek Ürünler

Hizmete başlanması ve/veya iade sonrası bir başta kullanıcıya aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler;

 • Domain (alan adları)
 • Marka tescil hizmet ve harç bedelleri
 • Danışmanlık ve aracılık hizmetleri
 • Teknik destek hizmetleri
 • Üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
 • Ücretsiz ürünler ve/veya hizmetler
 • Kurulumu yapılmış veya aktif edilmiş SSL sertifikaları
 • Alanadisec.com tarafından düzenlenen tüm kampanyalardan kazanılan indirimler

İade Talebinde Bulunma

İade talepleri, satın alınan gün hariç olarak, takip eden 5 (beş) iş günü içersinde iade konusu olan ürün/hizmet, iade sebebi ve talep edilen iade şekli detaylarını içerecek şekilde [email protected] adresine, alanadisec.com sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresi ile gönderilmesi koşulu ile, elektronik postayı gönderdiği tarih ve saatini takip eden 24 saat içersinde iade işlemi tamamlanacaktır. Belirtilen iade sürecinin geçirilmesi, iade talebinin alanadisec.com adresinde kayıtlı olmayan farklı bir elektronik posta ile bildirilmesi ve/veya iade konusu olan ürün/hizmet, iade sebebi ve talep edilen iade şekli belirtilmeyen iade talepleri alanadisec.com tarafından herhangi bir işleme alınmayacaktır.

Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı

Kullanıcıların itiraz hakkı saklı kalmak üzere alanadisec.com iade politikalarında ihtilaf düşürülmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları esas alınacak ve yasal işlemler Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemeleri tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları alanadisec.com ile kullanıcı şahıs ve/veya kurum/kuruluşlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, alanadisec.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan kullanıcılar, alanadisec.com iade politikasını ve esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 • Alanadıseç Yazılım ve Veri Hizmetleri

Alanadıseç

Alanadıseç

Alanadıseçalanadıseçalanadıseçstrong>