BİRİNCİ BÖLÜM - AMAÇ, TARAFLAR VE DAYANAK                                          05.06.2018

Amaç

Madde 1 – İşbu mesafeli satış sözleşmesinde alanadisec.com ile kullanıcı arasında, her iki tarafın uyması gereken koşulların ve birbirine karşı sorumluluklarının belirlenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Taraflar

Madde 2 - Bu sözleşmede geçen;

 1. Alanadisec: www.alanadisec.com isimli web sitesini,
 2. Kullanıcı: www.alanadisec.com’ dan ürün ve/veya hizmet satın alan özel ve/veya tüzel kişileri

ifade eder.

Dayanak

Madde 3 – İşbu mesafeli satış sözleşmesi 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM - SATIŞ ÖNCESİ HİZMETLER

Kullanıcının Satış Öncesinde Bilgilendirilmesi

Madde 4 – Kullanıcı satın alacağı ürün ve/veya hizmetlerin adı, teknik özellikleri, ödeyeceği ücret karşılığında ürünü ne kadar süre kullanma hakkına sahip olduğu veya hizmeti ne kadar süre alabileceği hususlarında Alanadisec tarafından satın alma öncesinde bilgilendirilmiş olacaktır.

Kullanıcının Alanadisec ile İletişimi

Madde 5 – Kullanıcının olası iade hakkını, cayma hakkını, teknik danışmasını, şikayetini vb. taleplerini iletebilmesi için Alanadisec adresini, haritasını, telefon numarasını, elektronik posta adresini www.alanadisec.com web sitesinin “Bize Ulaşın” bölümünde bulabilecektir.

Madde 6 – Kullanıcı, Alanadisec ile iletişiminde genel ahlaka ve adaba aykırı, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, zedelemeye teşebbüs edilen, fikri, mülkiyet ve telif haklarına aykırı içeriklerde bulunmayacağını ve paylaşmayacağını kabul eder. Bu durumun yaşanması sonucunda Alanadisec, ilgili kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - BİLGİ GÜVENLİĞİ

Kullanıcının IP Adresinin Alanadisec Tarafından Kullanılması

Madde 7 – Kullanıcının IP adresi, kullanıcıyı ve kullanıcının alışveriş sepetini tanımak ve fatura kesimi amacıyla alışveriş sırasında özel kişilerden istenilen adı soyadı, TC kimlik numarası, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi bilgilerin; tüzel kişilerden istenilen firma adı/unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, yetkili kişinin adı soyadı, firma adresi, firmaya ait telefon numarası ve firmaya ait elektronik posta adresi gibi bilgilerin toplanması amacıyla kullanılacaktır.

Kullanıcı Bilgilerinin Güvenliği

Madde 8 – Satın alma aşamasında kullanıcıdan istenilen yukarıdaki bilgiler yalnızca alan adı bilgileri, acil durumlar ve faturasının teslimatı amacıyla kullanılacak olup; bunların dışında Alanadisec tarafından kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kullanıcının alışveriş sırasında girdiği kredi kartı numarası Alanadisec tarafından kesinlikle kaydedilmeyecektir.

Kullanıcı Bilgilerinin Doğruluğu

Madde 9 – Kullanıcı, www.alanadisec.com’a üye olma aşamasında verdiği bilgilerin doğruluğundan doğrudan sorumlu olduğu gibi, 7. maddede kullanıcıdan satın alma işlemi sırasında istenen bilgilerin doğruluğundan da doğrudan sorumludur. Kullanıcının özel kişi ise adı-soyadı, TC kimlik numarası, adresi gibi bilgilerin hatalı bildirilmesi nedeniyle; tüzel kişi ise firma adı-unvanı, firma adresi, vergi dairesi ve vergi numarası gibi bilgilerin hatalı bildirilmesi nedeniyle ilgili satış işleminin faturasının kullanıcının eline geçmemesi veya kullanıcının satış işleminde Alanadisec’e vermiş olduğu adrese gönderilen faturanın ilgili bölümlerindeki hatalardan oluşacak maddi-manevi her türlü zarar kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanıcı Şifresi

Madde 10 – Kullanıcı, web siteye üye girişi yaparken kullanacağı şifresinin güvenliğinden kendisi doğrudan sorumludur. Kullanıcının ilgili şifreyi 3. kişilerle paylaşması halinde doğması muhtemel hiçbir maddi ve manevi zarardan Alanadisec sorumlu tutulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - ALANADISEÇ'İN VE KULLANICININ BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU

Sansür

Madde 11 – Alanadisec, kullanıcıların kendilerine ait web sitesinde yayınladıkları metin, resim, fotoğraf, gif, video vb. materyallere herhangi bir keyfi sansür uygulamasında bulunmayacaktır.

Kullanıcının Web Sitesinin İçeriği

Madde 12 – Kullanıcılar, web sitelerinde yayınladıkları terör ve/veya terör örgütleri propagandası, yasadışı ürün ve/veya hizmet satışı gibi ve diğer tüm yasal olmayan faaliyetlerdeki metin, resim, fotoğraf, gif, video vb. tüm içeriklerin yasal sorumluluğunun tamamıyla kendilerine ait olduğunu işbu mesafeli satış sözleşmesi ile kabul etmiştir.

Kullanıcının Web Sitesinin İçeriğinden Yasal Sorumluluğu

Madde 13 – Alanadisec, kullanıcıların üye olurken kullanıcıları tanıma amacıyla istediği kullanıcıların adı soyadı, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel bilgileri, yalnızca işbu mesafeli satış sözleşmesinin 12. maddesine aykırı tutum ve davranışların tespiti durumunda, resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri çerçevesinde resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ilgili resmi makamlar ile paylaşacaktır.

Kullanıcıya Ödeme Sonrası Ürün/Hizmet İadesi

Madde 14 – Kullanıcı tarafından Alanadisec’den satın alınan ürün/ürünler kullanıcıya Alanadisec tarafından maksimum 24 saatte iade edilecektir.

Satış Sonrası Hizmet Garantisi

Madde 15 – Kullanıcının Alanadisec’den satın aldığı ürünün kullanım süresi boyunca oluşacak herhangi teknik sorun veya sorunları, satış sonrasında da Alanadisec’in garantisi altındadır ve Alanadisec tarafından üründe oluşacak her türlü teknik sorun/sorunlar giderilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM - İADE POLİTİKALARI

İade Şartı

Madde 16 – Kullanıcının Alanadisec’den satın aldığı ürün ve hizmetlere dair iade işlemlerinin şartlarını belirtmektedir:

 1. Hizmet vermeye başlanmamış olması
 2. İadesi talep edilen ürünün bir başka kullanıcıya aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılabilir olması
 3. İade talebinin satın almayı takip eden 5 (beş) iş günü içersinde kullanıcı tarafından [email protected] adresine elektronik posta yoluyla bildirilmiş olması
 4. Son 1 (bir) yıl içersinde aynı ürün ve/veya ürünün ait olduğu grupta mensup diğer ürünler için kullanıcının daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

İadesi Talep Edilemeyecek Ürünler

Madde 17 – Hizmete başlanması ve/veya iade sonrası bir başka kullanıcıya aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler belirlenmiştir.

 1. Kullanıcı tarafından domainin (alan adlarının) iadesi talep edilemez.
 2. Kullanıcı tarafından marka tescil hizmet ve harç bedelleri iadesi talep edilemez.
 3. Kullanıcı tarafından danışmanlık ve aracılık hizmetleri iadesi talep edilemez.
 4. Kullanıcı tarafından teknik destek hizmetleri iadesi talep edilemez.
 5. Kullanıcı tarafından üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler talep edilemez.
 6. Kullanıcı tarafından ücretsiz ürünler ve/veya hizmetler talep edilemez.
 7. Kullanıcı tarafından, kurulumu yapılmış veya aktif edilmiş SSL sertifikaları talep edilemez.
 8. Kullanıcı tarafından alanadisec tarafından düzenlenen tüm kampanyalardan kazanılan indirimlerde iade talep edilemez.

İade Talebinde Bulunma

Madde 18 – İade talepleri, satın alınan günü takip eden 5 (beş) iş günü içersinde iade konusu olan ürün/hizmet, iade sebebi ve talep edilen iade şekli detaylarını içerecek şekilde [email protected] adresine, www.alanadisec.com sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresi ile gönderilmesi koşulu ile, elektronik postayı gönderdiği tarih ve saatini takip eden 24 saat içersinde iade işlemi tamamlanacaktır. Belirtilen iade sürecinin geçirilmesi, iade talebinin www.alanadisec.com sisteminde kayıtlı olmayan farklı bir elektronik posta ile bildirilmesi ve/veya iade konusu olan ürün/hizmet, iade sebebi ve talep edilen iade şekli belirtilmeyen iade talepleri Alanadisec tarafından herhangi bir işleme alınmayacaktır.

Cayma Hakkı

Madde 19 – Kullanıcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM - SON HÜKÜMLER

Sözleşmede Değişiklik

Madde 20 – Alanadisec, dilediği zaman sunulan hizmetleri ve işbu mesafeli satış sözleşmesi şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler www.alanadisec.com web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Alanadisec ile kullanıcı arasında işbu mesafeli satış sözleşmesinde değişiklik yapıldığı tarihten önce yapılmış sözleşmelerin olması durumunda kullanıcı ilgili değişikliklerden olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

Uyuşmazlık

Madde 21 – Uyuşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları esas alınacak ve yasal işlemler Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemeleri tarafından yürütülecektir.

Yürürlülük

Madde 22 – Kullanıcı, Alanadisec’den ürün/hizmeti satın aldığı tarihten itibaren işbu mesafeli satış sözleşmesi hükümlerini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

 • Alanadıseç Yazılım ve Veri Hizmetleri

Alanadıseç

Alanadıseç

Alanadıseçalanadıseçalanadıseçstrong>